Utku Varlık KİMDİR ?

Sanatsal eğitimine 1961 - 1966 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Sabri Berkel atölyelerinde başlayan Utku Varlık daha sonra oyma baskı (gravür) ve taş baskı (litografi) atölyelerinde devam etmiştir. 1970 yılında Paris´e gitmiş, 1971 - 1974 yılları arasında Güzel Sanatlar Ulusal Yüksekokulu´nda George Dayez ile, 1973 - 1975 yılları arasında da Cachan Atölyesi´nde taşbaskı çalışmıştır. Sanat çalışmalarına halen Paris´te devam etmektedir. İlk önceleri dışavurumcu anlatımla figürlerini biçimlendiren Utku Varlık, 1960 ve 1970´lerde dönemin politik yaşamından etkilenerek yaptığı resimlerinde de bu anlatım biçimini kullanmıştır. Sanatçı özellikle 1975´ten sonra dışavurumcu anlatımdan uzaklaşmış ve düşsel bir anlatım biçimine yönelmiştir. Sanatçı için figür, sürekli ve asal olan doğanın yaşayan öğelerinden biridir ve yansımasını doğada bulur. 
 


 
Image
 

Özel Koleksiyonlar

Sanatçının Eserlerinin Yer Aldığı Özel Koleksiyonlar

 


- İstanbul ve Ankara Güzel Sanatlar Galerisi
- İş Bankası
- Merkez Bankası, Ankara Yahşi Baraz Dekoreks Özel Koleksiyonu
- Ben and Abey Gray Foundation
- MME Alix De Rothschild
- Ville De Paris
- Bibliotheque Nationale De Paris
- Musee De La Resistance Et De La Deportation A Lyon
- Bülent İsmen Koleksiyonu
- İstanbul Modern Müzesi Aziz Karadeniz Koleksiyonu